Satser stort på enzymer i nord

Satser stort på enzymer i nord

Illustrasjonsfoto fra Barents Biocentre Lab. Foto: Guro Storskjær/Photoartica.no.

Uten det arktiske klimaet og Barents Biocentre Lab hadde ikke Barentzymes blitt til. I dag møtes de 12 ansatte fra Norge og Danmark for første gang, til åpningen av hovedkontoret i Tromsø. 

Første mai startet den nye bedriften Barentzymes opp, og det er full trøkk fra dag én med hele tolv høyt kvalifiserte ansatte.  

Ideen bak bedriften er å selge enzymer til industriell utnyttelse. Verden er full av restavfall, og ved å benytte enzymer kan biologisk restråstoff omgjøres til dyrefôr og ikke minst mat for mennesker.    

Gründer og administrerende direktør i Barentzymes, Jan Buch Andersen, tegner de store linjene:

- Vi går mot ni milliarder mennesker på jorda i 2050. Disse ønsker å leve bedre og spise bedre enn i dag. Vi kan ikke alene basere oss på økt produksjon fra landbruk. Av dagens matproduksjon blir rundt halvparten til biologisk avfall. Vi trenger høyere utnyttelse av dette råstoffet.

- Vi tenker framover mot det oljeløse samfunn. Vi må finne biologiske løsninger på framtidens utfordringer. Bioøkonomien vil bli helt sentral framover.

Fiskeavfall blir føde

Jan Buch AndersenJan Buch Andersen (bildet) konkretiserer med et prosjekt som nettopp har fått støtte fra forsknings- og utviklingsprogrammet MABIT. Når enzymer fra bakterier hentet fra tørrfisk og saltfisk tilsettes fiskeslo og avskjær, kan de næringsrike proteinene skilles ut og brukes til mat og drikke.

- Vi finner enzymer i bakterier i fisken, og tar ut genene og dyrker dem. Vi får ikke nok enzymer fra fiskens bakterier, for da hadde all fisken vært bedervet, forteller Andersen.

Teknikken kan brukes industrielt til enten å lage dyrefôr eller for eksempel proteindrikk.  Barentzymes regner med å ha resultatene av denne forskningen klar om et halvt års tid.

Bygger kontor

Barentzymes bygger kontor så nært Barents Biocentre Lab det er mulig å komme. Et vrimleareal vegg i vegg med utleielaben er på kort tid blitt bygd om og innredet til kontorareal for bedriften.

- Her har Barentzymes tilgang til labfasiliteter og det avanserte utstyret som de trenger fra dag én, forteller forretningsutvikler i Norinnova Line Bøe Setså.

Hun bekrefter at den unike utleielaben i Tromsø, sammen med det interessante og faglig sterke bioteknologimiljøet i byen, er helt sentral for at bedriften etablerer seg nettopp i Forskningsparken i Tromsø.

Jan Buch Andersen understreker dette, med sin tydelige danske aksent. Nærheten til Barents Biocentre Lab, Marbank, UiT Norges arktiske universitet og det sterke miljøet knyttet til bioprospektering i Tromsø, hadde avgjørende betydning for plassering av bedriften så langt nord.

Genetisk variasjon

Dessuten har Arktis en mye høyere genetisk variasjon enn varmere strøk, forteller Andersen.  Ulike arter må tilpasse seg et krevende klima, og evnen til å tilpasse seg er helt avgjørende for å overleve.

Derfor har vi fått en unik genetisk variasjon i Arktis, som altså Barentzymes vet å utnytte.

Om dette også gjør innbyggerne i nord mer robuste og tilpasningsdyktige, er ikke godt å si. Det er marine arter som er mest interessante for Barentzymes.

Konkurranse

Barentzymes logoDet nystartede firmaet med hovedkontor i Tromsø vil få et «distriktskontor» i København. Andersen mener de har fått svært flinke folk med på laget. Ni av tolv har doktorgrad.

- Flere av våre nyansatte har over 20 års erfaring fra bransjen, og noen kommer fra sentrale stillinger i det multinasjonale konsernet Novozymes. Når de fikk sjansen til å være med på laget, kunne de ikke si nei, forteller Jan Buch Andersen.

Men hvordan skal en enzym-mygg som Barentzymes konkurrere med de store internasjonale leverandørene?

- Det er nettopp størrelse og beliggenhet som er vårt konkurransefortrinn. At vi er små gjør at vi kan foreta utvikling raskere. Vi har en unik plattform for utvikling, gjennom avanserte verktøy som kan analysere store datamengder.  Vi slipper å starte med å undersøke et og et enzym. Vi kan analysere blandinger av enzymer raskt, og det gir oss en kort og billig vei ut til markedet.

Kundene bestemmer

25 millioner kroner ligger i bunnen ved etablering av bedriften. Og hvor mange enzymer har så Barentzymes klar på hylla når butikken åpner?  

Andersen smiler bredt og forklarer hvordan salget av enzymer faktisk foregår:

- Det er kundene som setter agenda fra dag én. Kundenes behov og bestillinger avgjør hva vi skal levere. Vi har ikke ét ferdig produkt ennå. Dette har ingen gjort før oss. Det er dristig, men mulig!

Slik taler en ekte gründer! Lykke til, Barentzymes!

Les mer

Barentzymes.com

Norinnova.no

Mabit.no

ENZYMER

Enzymer er stoffer som dannes i levende celler og som setter cellen i stand til å utføre og regulere det tusentall av kjemiske reaksjoner som er nødvendige for cellens livsprosesser. Alle enzymer er proteiner.  Enzymene er katalysatorer, og inngår i praktisk talt alle prosesser i en levende celle: Uten enzymer, intet liv!  Kilde: SNL


(Tekst: Rannveig H. Stiberg / Dato: 07.05.2014)