BB Lab – på norsk

BB Lab – på norsk

Bioinkubator med labbenker, egne laboratorier og laboratorieutstyr til utleie

Hvem
Barents Biocentre Lab  leier ut laboratorier og tilgang til avansert laboratorieutstyrBarents Biocentre Lab tilbyr også kurs og opplæring i bruk av avansert laboratorieutstyr. 

Hva
Barents Biocentre Lab har nye moderne laboratorier med avansert utstyr til utleie. Tilgang til felleslaboratorier, benkeplasser, egne laboratorier og tilgang til ulike typer utstyr kan leies.

Hvor
Barents Biocentre Lab har ca 650 m² med laboratorier i Siva Innovasjonssenter Tromsø. Innovasjonssenteret ligger i Breivika, med UIT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som nærmeste naboer. En rekke bioteknologiske selskap og forskningsmiljø har tilhold i Siva Innovasjonssenter Tromsø, eks:

Hva kan leies
Tilgang til avansert bioteknologisk og kjemisk utstyr, laboratorier og labbenker kan leies for korte eller lengre perioder. Leieavtalene tilpasses kundens behov.

For eksempel kan medisinsk eller farmasøytisk industri leie en separat lab i et halvt år. Enkeltpersoner kan også leie arbeidsbenker i perioder fra en uke til flere måneder. 

Hvorfor
Gründere i en oppstartsfase er avhengig av labfasiliteter og utstyr til utprøving av forretningsideer, lenge før selskapene er økonomisk rustet til å investere i eget laboratorium og utstyr. Det samme gjelder for bioteknologisk industri som ønsker å teste nye forretningsområder.

Barents Biocentre Lab er etablert for å gi gründere og bioteknologisk industri tilgang til nødvendig utstyr i den første utfordrende fasen. Målet for Barents Biocentre Lab er å bidra til å etablere nytt bioteknologisk næringsliv og medvirke til utvikling av nye produkter fra eksisterende bedrifter i bioklyngen i nord.

Vil du vite mer? Les mer om leievilkår eller ta kontakt med BB Lab.